"particularly impressed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególnie zrobić wrażenie
  1. impress czasownik + particularly przysłówek
    Silna kolokacja

    He said, in effect, that he'd never been particularly impressed by any of them.

powered by  eTutor logo