"greatly impressed" — Słownik kolokacji angielskich

greatly impressed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znacznie zrobić wrażenie
  1. impress czasownik + greatly przysłówek
    Silna kolokacja

    Your brother was greatly impressed by all that you said to him.

powered by  eTutor logo