"particular picture" — Słownik kolokacji angielskich

particular picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególny obraz
  1. particular przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    That's why I'd chosen to cut out this particular picture, not a photo of the hardware or software.

powered by  eTutor logo