"parallel" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "parallel" po angielsku

parallel **

rzeczownik
 1. porównanie, podobieństwo [COUNTABLE]
  The poem relies heavily on parallels. (Ten wiersz polega w głównej mierze na porównaniach.)
  This parallel is inaccurate. (To porównanie jest niepoprawne.)
  przeciwieństwo: opposite
 2. równoleżnik [COUNTABLE]
  I need the parallel of our location. (Potrzebuję równoleżnika naszej lokalizacji.)
  This country lays on the second parallel from the top. (Ten kraj leży na drugim równoleżniku od góry.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. równoległy (w matematyce)
  She drew a second line parallel to the first, right above it. (Ona narysowała drugą linię równoległą do pierwszej, zaraz nad nią.)
  Draw two parallel lines. (Narysuj dwie równoległe linie.)
 2. równoległy (dziejący się równocześnie) formal
  The military coup and the revolution on the streets were parallel, independent events. (Pucz wojskowy i rewolucja na ulicach były dwoma równoległymi wydarzeniami niezależnymi od siebie.)
  The theory of parallel universes is interesting. (Teoria równoległych wszechświatów jest interesująca.)
  przeciwieństwo: divergent
 3. paralelny
  Do you believe that a parallel universe exists? (Wierzysz w to, że istnieje paralelny wszechświat?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. dorównywać, być porównywalnym
  Your novel parallels the greatest authors. (Twoja powieść dorównuje największym pisarzom.)
  He said my beauty parallels the beauty of angels. (On mi powiedział, że moja uroda dorównuje urodzie aniołów.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo