"originally drawn" — Słownik kolokacji angielskich

originally drawn kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowo narysowany
  1. draw czasownik + originally przysłówek
    Zwykła kolokacja

    He was originally drawn to film making as an educational aid.

powered by  eTutor logo