"only choice" — Słownik kolokacji angielskich

only choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jedyny wybór
  1. only przymiotnik + choice rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The only choice we have is to stay with the original plan.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo