"of one's celebrity" — Słownik kolokacji angielskich

of one's celebrity kolokacja
Popularniejsza odmiana: of celebrities
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś sława
  1. of przyimek + celebrity rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "She has also become a little bit of a celebrity in her own right."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo