"about celebrities" — Słownik kolokacji angielskich

about celebrities kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): o sławach
  1. about przyimek + celebrity rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In general, he would tell stories about celebrities only after they were dead.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo