"by celebrities" — Słownik kolokacji angielskich

by celebrities kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez sławy
  1. by przyimek + celebrity rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The public appearance of clothes by celebrities made the brand famous almost instantly.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo