"with celebrities" — Słownik kolokacji angielskich

with celebrities kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z sławami
  1. with przyimek + celebrity rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Without his full attention, it was able to rest on its association with celebrity.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo