"of celebrities" — Słownik kolokacji angielskich

of celebrities kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z sław
  1. of przyimek + celebrity rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "She has also become a little bit of a celebrity in her own right."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo