"of an image" — Słownik kolokacji angielskich

of an image kolokacja
Popularniejsza odmiana: of images
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z obrazu
  1. of przyimek + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He tried to turn away, but the eyes of the image held him.

    Podobne kolokacje: