Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"obscuring" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "obscuring" po angielsku

obscuring

rzeczownik
 1. zaciemnianie, zaciemnienie, przesłonięcie, przesłanianie
 2. przesłanianie, zagłuszenie, ukrywanie
 3. przyciemnienie
przymiotnik
 1. niejasny (trudny do zrozumienia)
  They talk in an obscure jargon. (Oni mówią trudnym do zrozumienia żargonem.)
  Official policy has changed for obscure reasons. (Oficjalna polityka zmieniła się z niewyjaśnionych powodów.)
  przeciwieństwa: patent, plain
 2. mało znany (np. pisarz)
  It is an obscure island in the Pacific. (To jest mało znana wyspa na Pacyfiku.)
  He had been an obscure writer until he died. (On był mało znanym pisarzem aż do śmierci.)
 3. niewyraźny, nieokreślony (np. uczucie)
  I had an obscure feeling that something would go wrong. (Miałem nieokreślone uczucie, że coś pójdzie źle.)
  I saw an obscure shape in the dark, nothing else. (Widziałem niewyraźny kształt w ciemnościach, nic więcej.)
 4. mroczny (np. jaskinia)
  He was waiting for me in an obscure corner. (On czekał na mnie w mrocznym zaułku.)
  The cave was too obscure to see the end of it. (Jaskinia była zbyt mroczna, żeby zobaczyć jej koniec.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zaciemnić, zaciemniać, przesłonić, przesłaniać [przechodni]
  Two new skyscrapers obscured the view from my window. (Dwa nowe wieżowce przesłoniły mój widok z okna.)
  This tree obscures my view! (To drzewo przesłania mi widok!)
 2. przesłaniać, zagłuszać, ukrywać [przechodni]
  Managers deliberately obscured the real situation. (Menadżerowie celowo ukryli prawdziwą sytuację.)
  This mistake has been obscured so far. (Jak dotąd ten błąd był ukryty.)
 3. przyciemniać [przechodni]
  I obscured the room and went to sleep. (Przyciemniłem pokój i poszedłem spać.)
  Can you obscure the living room? I can't watch TV. (Możesz przyciemnić salon? Nie mogę oglądać telewizji.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "obscuring"

przysłówek
rzeczownik