"obiecać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obiecać" po polsku — Słownik angielsko-polski

obiecać

czasownik
 1. vow **
 2. give one's word
czasownik
 1. promise ****   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  He promised to help me. (On obiecał mi pomóc.)
  Promise me that you won't tell anyone! (Obiecaj mi, że nikomu nie powiesz!)
  I promise I'll take out the rubbish tomorrow. (Obiecuję, że wyniosę jutro śmieci.)
  He will be here tomorrow, I promise. (On będzie tu jutro, obiecuję.)
 2. make a promise

"obiecać" — Słownik kolokacji angielskich

give one's word kolokacja
 1. give czasownik + word rzeczownik = obiecać, dać swoje słowo
  Bardzo silna kolokacja

  But I will give you words, to say to your father.

  Podobne kolokacje: