BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"give" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

give czasownik

give + rzeczownik
Kolokacji: 1578
give birth • give way • give rise • give permission • give credit • give advice • give instructions • give insight • give notice • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. give birth = rodzić, urodzić (np. dziecko) give birth
2. give way = ustępować pierwszeństwa (na drodze) give way
3. give rise = daj początek give rise
4. give permission = dać pozwolenie, udzielać zezwolenia give permission
10. give priority = przyznać pierwszeństwo, nadać priorytet give priority
11. give chase = ścigać (np. skradziony samochód) give chase
14. give credence = dać wiarę, uwierzyć give credence
17. give pause = wskazuj pauzę give pause
20. give leeway = daj zaległości give leeway
21. give credibility = daj wiarygodność give credibility
22. give feedback = dać informację zwrotną give feedback
23. give prominence = poświęć szczególną uwagę give prominence
24. give praise = daj pochwałę give praise
25. give immunity = wskazuj odporność give immunity
28. give Tips = daj Wskazówki give Tips
34. give aid = udzielać pomocy give aid
37. give encouragement = dodawaj otuchy give encouragement
38. give guidance = udziel porady give guidance
40. give offense = udziel przestępstwa give offense
41. give clearance = udziel pozwolenia give clearance
48. give suggestions = daj propozycje give suggestions
49. give legitimacy = uzasadniać give legitimacy
55. give rein = daj lejce give rein
56. give shelter = udziel schronienia give shelter
57. give proof = udziel dowodu give proof
58. give blood = oddawać krew give blood
59. give depth = wskazuj głębokość give depth
60. give momentum = wskazuj rozmach give momentum
61. give scholarships = daj stypendia give scholarships
62. give substance = daj substancję give substance
65. give evidence = przedstawić dowody give evidence
70. give relief = przynieś ulgę give relief
71. give cash = daj gotówkę give cash
72. give refuge = daj schronienie give refuge
83. give latitude = wskazuj szerokość geograficzną give latitude
84. give discretion = daj prawo decydowania give discretion
85. give autonomy = daj niezależność give autonomy
86. give women = daj kobiety give women
88. give milk = dawaj mleko give milk
92. give food = dożywiać, dożywić give food
94. give ground = ustąpić, zmienić opinię give ground
95. give drugs = daj leki give drugs
100. give structure = wskazuj strukturę give structure
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 245
czasownik + give
Kolokacji: 157
avoid giving • stop giving • begin giving • start giving • keep giving • help give • want give • die giving • consider giving • continue give • ...
give + przyimek
Kolokacji: 101
give up • give back • give out • give off • give to • ...
give + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 174
give away • given annually • freely given • give generously • finally give • eventually give • originally given • especially given • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.