"note the way" — Słownik kolokacji angielskich

note the way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zauważ drogę
  1. note czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Note the way that China is described as an emerging "regional power".

    Podobne kolokacje:

podobne do "note the way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "note the way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne