"northern boundary" — Słownik kolokacji angielskich

northern boundary kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): północna granica
  1. northern przymiotnik + boundary rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The northern boundary is just as difficult to find agreement on.