PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"northern end" — Słownik kolokacji angielskich

northern end kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): północny koniec
  1. northern przymiotnik + end rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The town is close to the northern end of the road system in the area.