"northern France" — Słownik kolokacji angielskich

northern France kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): północna Francja
  1. northern przymiotnik + France rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It is from a private collection in northern France and costs $360,000.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo