"southern boundary" — Słownik kolokacji angielskich

southern boundary kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): południowa granica
  1. southern przymiotnik + boundary rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    For many years, the southern boundary of the area was 42nd Street.