"new financing" — Słownik kolokacji angielskich

new financing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowe finansowanie
  1. new przymiotnik + financing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It is no longer just a matter of working out new financing.

powered by  eTutor logo