"private financing" — Słownik kolokacji angielskich

private financing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prywatne finansowanie
  1. private przymiotnik + financing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Despite questions about the need for the hotel, private financing fell into place in February 2007.

powered by  eTutor logo