"federal financing" — Słownik kolokacji angielskich

federal financing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): federalne finansowanie
  1. federal przymiotnik + financing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Their efforts, which were helped by federal financing, have paid off.

powered by  eTutor logo