"new classification" — Słownik kolokacji angielskich

new classification kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowa klasyfikacja
  1. new przymiotnik + classification rzeczownik
    Silna kolokacja

    Since about 1998, there is a new classification used frequently by the government and defined by economic means.

powered by  eTutor logo