"stellar classification" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klasyfikacja gwiazd
  1. stellar przymiotnik + classification rzeczownik
    Silna kolokacja

    There is uncertainty about the stellar classification of this star.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo