"nearby window" — Słownik kolokacji angielskich

nearby window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno znajdujące się obok
  1. nearby przymiotnik + window rzeczownik
    Luźna kolokacja

    An explosion shook the walls, and glass fell out of a nearby window.

    Podobne kolokacje: