"native artist" — Słownik kolokacji angielskich

native artist kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinny artysta
  1. native przymiotnik + artist rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Each year, a country or region is asked to promote its native artists.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo