PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"native accent" — Słownik kolokacji angielskich

native accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinny akcent
  1. native przymiotnik + accent rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The process has also been used in reverse to aid native English speakers communicate with a native accent.