"merely get" — Słownik kolokacji angielskich

merely get kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jedynie dostań
  1. get czasownik + merely przysłówek
    Luźna kolokacja

    And there are those who merely get their way to serve themselves.

powered by  eTutor logo