"meet together" — Słownik kolokacji angielskich

meet together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spotkaj razem
  1. meet czasownik + together przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    They met together at the end of the 1830s and early 1840s.

powered by  eTutor logo