"manual setting" — Słownik kolokacji angielskich

manual setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ręczna sceneria
  1. manual przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The electronic climate control received an update in the form of three automatic and two manual settings.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo