"make one's presence" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): robić czyjś obecność
  1. make czasownik + presence rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The problem was making her presence known to any search party.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo