"sense one's presence" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sens czyjś obecność
  1. sense czasownik + presence rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But he did sense the presence of several living people.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo