"presence known" — Słownik kolokacji angielskich

presence known kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecność znany
  1. know czasownik + presence rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The national property rights movement has made its presence known in Washington.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo