BLACK FRIDAY -50%Do niedzieli kurs angielskiego za połowę cenySPRAWDŹ >>

"presence" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

presence rzeczownik

rzeczownik + presence
Kolokacji: 57
police presence • stage presence • U.S. presence • web presence • screen presence • presence of mind • presence of God • ...
presence + czasownik
Kolokacji: 129
presence feels • presence suggests • presence helps • presence causes • presence indicates • presence gives • presence makes • ...
czasownik + presence
Kolokacji: 102
presence known • feel one's presence • sense one's presence • make one's presence • acknowledge one's presence • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 37
1. presence known = obecność znany presence known
4. make one's presence = robić czyjś obecność make one's presence
  • The problem was making her presence known to any search party.
  • Another one made its presence known, in a different place, last year.
  • But some feel the need to make their presence known.
  • I am in all of you, and make my presence known a little bit more every day.
  • For all that, major changes would in no time make their presence known.
  • It wasn't until the 1950's that the company began making its presence felt.
  • Drug companies make their presence known early in a doctor's career.
  • I couldn't think whether to stay and listen, or make my presence known.
  • If there only was a way to make his presence felt but not seen.
  • Still, it has a way of making its presence known.
5. acknowledge one's presence = przyznawać się czyjś obecność acknowledge one's presence
8. increase one's presence = wzrastać czyjś obecność increase one's presence
9. announce one's presence = ogłaszać czyjś obecność announce one's presence
10. alert to one's presence = stan pogotowia aby czyjś obecność alert to one's presence
11. reduce one's presence = redukować czyjś obecność reduce one's presence
12. request one's presence = prośba czyjś obecność request one's presence
13. miss one's presence = opuszczać czyjś obecność miss one's presence
14. notice one's presence = zauważać czyjś obecność notice one's presence
15. ignore one's presence = ignorować czyjś obecność ignore one's presence
16. accept one's presence = akceptować czyjś obecność accept one's presence
20. betray one's presence = zdradzać czyjś obecność betray one's presence
24. suggest the presence = zasugeruj obecność suggest the presence
27. tolerate one's presence = tolerować czyjś obecność tolerate one's presence
29. show the presence = wykaż obecność show the presence
30. keep one's presence = trzymać czyjś obecność keep one's presence
31. resent one's presence = żywić urazę czyjś obecność resent one's presence
33. know of one's presence = wiedzieć czyjś obecność know of one's presence
34. register one's presence = zarejestruj się czyjś obecność register one's presence
35. forget one's presence = zapominać czyjś obecność forget one's presence
36. leave one's presence = wychodzić czyjś obecność leave one's presence
przymiotnik + presence
Kolokacji: 278
military presence • strong presence • physical presence • mere presence • constant presence • commanding presence • ...
przyimek + presence
Kolokacji: 21
of one's presence • into one's presence • at one's presence • despite the presence • without the presence • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.