PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"make official" — Słownik kolokacji angielskich

make official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uczyń oficjalny
 1. make czasownik + official rzeczownik
  Silna kolokacja

  The change was made official by a local government order in 1950.

 2. make czasownik + official przymiotnik
  Bardzo luźna kolokacja

  The deal was made official January 4, 2013.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo