"major threat" — Słownik kolokacji angielskich

major threat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główne zagrożenie
  1. major przymiotnik + threat rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The development has been called a major environmental threat by park officials.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo