BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"major error" — Słownik kolokacji angielskich

major error kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny błąd
  1. major przymiotnik + error rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It was a major political error and one which could not be retrieved.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo