BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"major criticism" — Słownik kolokacji angielskich

major criticism kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna krytyka
  1. major przymiotnik + criticism rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Results show that lack of product knowledge by staff was a major criticism.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo