"love women" — Słownik kolokacji angielskich

love women kolokacja
Popularniejsza odmiana: love a woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozdrowienia, kobiety
  1. love czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He let himself maybe start to almost love a woman.

    Podobne kolokacje: