"love a woman" — Słownik kolokacji angielskich

love a woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozdrowienia, kobieta
  1. love czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He let himself maybe start to almost love a woman.

    Podobne kolokacje: