"love the way" — Słownik kolokacji angielskich

love the way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lubić droga
  1. love czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I love the way they shift the ball about in training.

    Podobne kolokacje:

podobne do "love the way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "love the way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne