"lose in one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

lose in one's eyes kolokacja
Popularniejsza odmiana: lose in one's eye
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przegrywać w czyjś oczy
  1. lose czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I became lost in her eyes as the moment continued.

    Podobne kolokacje: