"lose in one's eye" — Słownik kolokacji angielskich

lose in one's eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przegrywać w czyjś oko
  1. lose czasownik + eye rzeczownik
    Silna kolokacja

    I became lost in her eyes as the moment continued.

    Podobne kolokacje: