"lock tight" — Słownik kolokacji angielskich

lock tight kolokacja
Popularniejsza odmiana: locked tight
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamknij na klucz mocno
  1. lock czasownik + tight przysłówek
    Luźna kolokacja

    The car was locked tight, as he had left it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo