"locked tight" — Słownik kolokacji angielskich

locked tight kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamknięty na klucz mocno
  1. lock czasownik + tight przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The car was locked tight, as he had left it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo