PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"locally focused" — Słownik kolokacji angielskich

locally focused kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w okolicy skupić
  1. focus czasownik + locally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The station's output consists of locally focused programming presented and produced by volunteers.