ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"locally" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

locally przysłówek

czasownik + locally
Kolokacji: 111
known locally • locally produced • locally owned • locally grown • locally made • locally called • locally based • broadcast locally • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
2. locally produced = w okolicy wyprodukować locally produced
3. locally owned = w okolicy posiadać locally owned
4. locally made = w okolicy zrobić locally made
5. locally grown = w okolicy urosnąć locally grown
6. locally called = w okolicy zadzwonić locally called
7. locally based = w okolicy oprzeć locally based
8. broadcast locally = program w okolicy broadcast locally
9. used locally = użyty w okolicy used locally
10. play locally = zagraj w okolicy play locally
11. locally referred = w okolicy odnieść się locally referred
12. locally sourced = w okolicy zaopatrzyć się locally sourced
13. locally elected = w okolicy wybrać locally elected
14. educated locally = wykształcony w okolicy educated locally
16. live locally = żyj w okolicy live locally
17. sold locally = sprzedany w okolicy sold locally
18. locally built = w okolicy zbudować locally built
21. found locally = załóż w okolicy found locally
22. work locally = pracuj w okolicy work locally
23. locally raised = w okolicy podnieść locally raised
locally + przymiotnik
Kolokacji: 22
locally available • locally famous • locally popular • locally common • locally extinct • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.