"limited choice" — Słownik kolokacji angielskich

limited choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ograniczony wybór
  1. limited przymiotnik + choice rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The menu provides a limited choice, as does the wine list.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo