"like the way" — Słownik kolokacji angielskich

like the way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak droga
  1. like czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And she didn't like the way he was looking at her.

    Podobne kolokacje:

podobne do "like the way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "like the way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne